Menu Główne

Tematyka chrześcijańska

Koncepcja Witryny

Ewangelia w skrócie

PDFDrukujEmail

Po prostu - opracowanie ewangelii w skrócie - wszystkie najważniejsze informacje - w szczególności algorytm postępowania :) Niniejsza tabela została opracowana na podstawie dwóch ostatnich stron z wydania Nowego Testamentu Gedeonitów. W stosunku do oryginału zostało zmienione tłumaczenie wersetów biblijnych z tzw. Biblii Warszawskiej na Biblię Tysiąclecia.

 

 

Bóg Cię kocha

Jn 3:16
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Rz 5:8
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Wszyscy są grzesznikami

Rz 3:23
wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,

Rz 3:10
jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,

Boża rada dla grzeszników

Rz 6:23
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Jn 1:12
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -

1 Kor 15:3-4
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;

Teraz wszyscy mogą być zbawiani

Ap 3:20
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Rz 10:13
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Moja decyzja przyjęcia Crystusa jago mego Zbawiciela

Wyznając przed Bogiem, że jestem grzesznikiem i wierząc, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy i został zmartychwzbudzony dla mego usprawiedliwienia, przyjmuję Go teraz i wyznaję jago mego Pana

Zapewnienie dla wierzących

Rz 10:9
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.

Jn 5:24
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

1 Jn 5:13
O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Jn 20:31
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

 

joomla template
Copyright © 2018 Aleksander Barański. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.