Menu Główne

Tematyka chrześcijańska

Koncepcja Witryny

Co to jest ewangelia ?

PDFDrukujEmail

Chyba autentycznie pierwszy tekst, który w tym temacie napisałem. Mimo upływu lat - ciągle aktualny.

 

CO TO JEST EWANGELIA

 

Ewangelia (dosłownie Dobra Nowina) to najważniejszy przekaz jaki zostawił nam, ludziom Jezus Chrystus.

Jaka jest treść tego najważniejszego przekazu od Boga dla ludzi ? Chyba najlepiej opisał to Święty Jan w swojej ewangelii:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(Jan. 3:16-18)

Bóg bardzo pragnie być w bliskim związku z człowiekiem. Jednak to, co uniemożliwia mu ten kontakt to ludzki grzech, albowiem Bóg nie może dobrze czuć się w miejscu w którym panem człowieka jest grzech.

Grzech niszczy człowieka, powoduje że nie ma on sensu życia, że jest nieszczęśliwy, boi się następnego dnia, boi się też śmierci. Z każdą chwilą swojego życia coraz bardziej oddala się od Boga. Nie potrafi sobie poradzić z własnym życiem....

W jaki sposób w takim razie możemy odzyskać łączność z Bogiem, przecież nie potrafimi sobie poradzić z pokusami tego świata i nie grzeszyć? Nasz nie zpłacony rachunek wobec Boga powiększa się z każdym nowym grzechem i oddala nas coraz bardziej od niego! Jak mamy zapłacić ten rachunek i odzyskać z Nim społeczność?

Tak, to prawda. Nie potrafimy sami z siebie zapłacić tego rachunku. Bóg, dzięki swojej łasce, znalazł jednak rozwiązanie tego problemu :

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.
(Obj. 3:20-21)

Bóg zesłał na ziemię swojego syna, Jezusa Chrystusa. On  zapłacił za nas ten rachunek, umierając na krzyżu. Bóg dał nam jednak wolną wolę. Dlatego też tylko od nas, ludzi, zależy czy przyjmiemy ten dar. Biblia mówi o tym, że mamy do wyboru tylko dwie drogi :

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
(Mat. 7:13-14)

Co więc mamy zrobić aby pójść tą wąską drogą za Jezusem ? W jaki sposób otworzyć mu drzwi ? Przede wszystkim musimy przyznać, że jesteśmy tylko słabymi ludźmy, którzy sami nie mogą poradzić sobie ze swoim życiem, że nie potrafimy rozwiązać problemu grzechu. Musimy ze szczerego serca chcieć odwrócić się od grzechu i poprosić Jezusa aby nam w tym pomógł. Musimy oddać nasze życie Jezusowi, przyjąć go do serca jako Pana i Zbawiciela.

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, porozmawiaj jeszcze dzisiaj w wieczornej modlitwie z Bogiem. Powiedz mu o tym wszystkim, a on na pewno zmieni Twoje życie. Napełni je nadzieją, prawdziwą miłością, pewnością jutra i pewnością tego, co stanie się z Tobą po śmierci. Da ci prawdziwą wolność - przestaniesz być niewolnikiem grzechu. Bóg Ci gwarantuje, że nigdy nie pożałujesz tej decyzji.

joomla template
Copyright © 2018 Aleksander Barański. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.